Indruk

De meeste van de wereldwijde telecommunicatiewetten en -regelgeving schrijven voor dat websites die niet strikt privé of persoonlijk zijn, een impressum moeten hebben dat aan de wet voldoet. Dit geldt ook voor websites die een blog of teksten van journalistieke aard bevatten.

De naam van de contactpersoon die verantwoordelijk is voor de inhoud moet worden vermeld in de opdruk, samen met een adres en contactmiddelen. Dit betekent bijvoorbeeld een telefoonnummer en een e-mailadres. Andere wettelijk voorgeschreven informatie kan nodig zijn. Raadpleeg een expert om erachter te komen welke specifieke informatie vereist is voor uw site.